Başbakan Olsaydınız Neler Yapardınız Kompozisyon

                   Ülkenin başbakanı siz olsaydınız neler yapardınız?

   Bu ülkenin başbakanı ben olsaydım, ülkenin kalkınmasında en önemli yere sahip olan eğitim ve eğitim sistemine önem verir birçok değişiklik yapardım. Öncelikle özellikle ilkokullarda günde 6 ve ortaokullarda günde 7 saatlik dersleri 5’e düşürürdüm. Hele de ilkokul öğrencileri için günde 6 saat dersin çok fazla ve sıkıcı olacağına kanaat getirirdim. Daha sonra 40 dakika olan ders süresini 30 dakikaya düşürürdüm.

Ülkedeki bütün okulları eşit şartlara sahip hale getirirdim. Örneğin bir okulda çok amaçlı spor salonu varken başka birinde bulunmamasına asla müsaade etmezdim, Gerekirse ülkenin tüm kaynaklarını okullara harcar ama buraları mükemmel bir hale getirirdim.

Hep derler ki ülkedeki her çocuk eşit eğitim hakkına sahiptir. Oysa ülkemize baktığımızda durumun hiç de böyle olmadığını görebiliriz. Örneğin parası çok olan zengin çocukları, özel bir sağlık lisesine kayıt yaptırabiliyor. Oysa o zengin çocuğundan daha başarılı bir öğrenci bir devlet sağlık meslek lisesine yerleşemiyor. durum böyle olunca da sağlık meslek lisesinde okumak yerine sıradan bir lisede okumak zorunda kalıyor. Üniversiteler için de aynı şey geçerli. Ülkemizde artık neredeyse devlet üniversitesi kadar özel üniversite de var. Ve yine zenginler yığınla para basarak belki de başarılı bir öğrencinin aldığı puanın yarısını alarak istedikleri bölümü okuyabiliyor.

Ben başbakan olsaydım, kurumların devlet yönetiminde olmasını sağlardım. Örneğin elektrik dağıtım şirketlerini özel sektöre vermez, devlet elinde tutardım ki faturalandırmada adalet sağlanmış olsun. Kötü yöneticiler veya iş verenler işçilerini ezmesin.

Ben başbakan olsaydım, milletvekili olma şartlarını değiştirirdim. Örneğin bir ilkokul mezunun milletvekili olmasını önleyecek bir yasa çıkarmaya çalışırdım. Hatta bu diplomayı en az lisans diploması olacak şekilde düzenlerdim.

Ben başbakan olsaydım, ülkenin kaynaklarından memleketin her bir köşesinin eşit şekilde istifade etmesini sağlardım. Örneğin Sinop’ta nüfus oranına göre kaç fabrika varsa, Hatay’a da orana göre o kadar fabrika yaptırırdım. Aynı şekilde İzmir ve Iğdır’a da…

Ben başbakan olsaydım emeklilik yaşını düşürürdüm. Babamın kamburu çıkmadan önce emekli olmasını sağlar, ayrıca öğrencileri genç bir öğretmen nesline emanet ederdim.

Okul derslerinin çoğunu değiştirirdim. Tarım dersi koyardım mesela hem de her gün bir saat olmak üzere. Her öğrencinin her gün toprakla temas etmesini, ağaçlara, bitkilere dokunmasını sağlardım.

Yorum yapın