Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum Kompozisyon

ÖĞRETMEK KUTSALDIR

Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum

Öğrenmek, kişiyi mutluluğa götüren önemli bir olgudur. Öğrendiğimiz her bilgi, bizi başarıya ve mutluluğa bir adım daha yaklaştırır. Öğrenmek kadar mutluluk veren bir şey varsa, o
da öğretmektir. İnsanın, bildiğini başkaları ile paylaşması kadar zevkli bir iş yoktur. Öğrenen de öğreten de kutsal bir yolculukta gibidir.

Dinimiz, her müminin, bildiklerini başkaları ile paylaşmasını tavsiye etmiştir. Nitekim İslam’ın ilk yayılışı, bilenlerin bilmeyenlere anlatıp öğretmesi şeklinde meydana gelmiştir. Peygamber efendimizin Müslümanlığı Mekke’de yaymaya başladığı dönemlerde, Medine’de iman eden neredeyse kimse yoktu. Mekke’nin önde gelen ailelerinden birinin oğlu olan Mus’ab Bin Umeyr, Medinelilere İslamı anlatma vazifesini üstlenmiş ve tüm bildiklerini Medinelilere anlatarak bu şehri kısa bir sürede Müslümanlaştırmıştır. Öğretme eyleminin, bir şehri değiştirecek kadar etkili ve önemli olduğu apaçık anlaşılmaktadır. Nitekim Allah’ın aslanı sıfatı ile bilinen Hz. Ali, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” diyerek öğretmenin önemini vurgulamıştır.

 

Bu doğrultuda, bin bir emekle bizlere bir şeyler öğreten öğretmenlerimizin de üzerimizdeki hakkı büyüktür. Bize okumayı, yazmayı, düşünmeyi, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi öğreten öğretmenlerimizin değerini bilmeli, onları Onların gösterdiği doğru yolda durmadan ilerlemeliyiz. İşte o zaman, Hz. Ali’nin bu sözü yerini bulmuş olacak ve öğretenin kıymeti anlaşılmış olacaktır.

 

-SON-

Bana Bir Harf Öğretenin Kırk Yıl Kölesi Olurum Kompozisyon‘  Kompozisyonumuzu giriş gelişme sonuç bölümlerine uygun olarak ve iyi bir başlıkla sunduk. Yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyiniz.Önerilen Kompozisyon
İstanbulun Fethi ile İlgili Kompozisyon


Yorum yapın