Bağdatlı Ruhi Kimdir Kısaca Hayatı ve Eserleri

ÖZET

Hayatı Kısaca

Doğum yılı bilinmemektedir. Bağdat doğumlu olduğu bilinmektedir. Şair, Bağdat’ta doğduğu için Bağdatlı olarak anılmıştır. Ama gerçek ismi Osman’dır. Babası Osmanlı Ordusu askerlerindendir. Kendisi de sipahi olarak görev yapmıştır. 1605 yılında Şam’da ölmüştür. Dönemin ünlü isimleriyle arkadaşlık kurmuştur ve çeşitli savaşlara katılmıştır.Asıl adı Osman olmasına rağmen, Bağdat’ta doğması sebebiyle Bağdatlı Ruhi anlamına gelen Ruh-i Bağdadi olarak bilinmektedir. En çok gazel yazan divan şairlerinden olarak bilinmektedir. En meşhur eserlerinden birisi Eksilmede adındaki redifli gazelidir. Şikâyetname olarak tanınmış mektubundaki eksiklikleri, gazel formunda ele almıştır. Terkib-bend ise eleştirel ve gözlemci bir bakış açısıyla yazılmıştır. İçerisinde pek çok şairin söylediği nazireler mevcuttur. En meşhur olanı ise 1870 yılında Ziya Paşa tarafından yazılan naziredir.

Eserleri
Divan, Terkib-i Bent
Divanında 1115 gazel bulunmaktadır.
Edebi Kişiliği
Eserlerinde toplumsal sorunları işlemiştir. En çok etkilendiği şair Fuzuli olarak bilinmektedir. Fuzulinin oğlu ile (Fazlı) arkadaştır. Aşk ve kahramanlık gibi konular üzerinde durmaktansa, yaşadığı bölgedeki idari sistemi, toplum sorunlarını, eksiklikleri, yanlış din anlayışını eleştirel bir dilde ustalıkla yazmıştır.
Sosyal hayata ve sorunlara duyarlı bir divan şairi olmuştur. Bu sebeple söz ve manalara pek yer vermemiştir. Şiirleri akıcı ve sadedir. Konuşma dili kullanmıştır. Divanında Allah ve peygamber sevgisini işlemiştir.

Yorum yapın