Aristoteles Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi Kısaca

ÖZET

Hayatı Kısaca

Ariosto, 8 Eylül 1474 yılında Reggio Emilia’da dünyaya gelmiştir. Kont Niccolö Reggio’nun oğludur. Babası Emilia Kalesi’nin komutanıdır. 10 yaşında geldiğinde, ailesiyle birlikte Ferrrara’ya göçmüştür. Küçük yaşlardan itibaren şiire ilgisi olmuştur. Buna rağmen babasının isteğine dikkat ederek, kendi isteği dışında 1489 ile 1494 yılları arasında hukuk okumuştur. Sonrasında kendini edebiyata vermiştir. Babası öldükten sonra kardeşlerine bakabilmek için, sakin yaşamına son vermek zorunda kalmıştır. Bu sebeple 1502’de Canossa Kale komutanı olmuştur. 1503 yılında ise, I. Ercole dükünün oğlunun hizmetinde çalışmaya başlamıştır. 6 Temmuz 1533 yılında Ferrara’da hayata gözlerini yummuştur.
Eserleri
Orlando Furioso (1516-1532, şiir), I Suppositi (1509, oyun), La Cassaria (1510, oyun), Allessendro Cane, Branca, Ginguené.
 
UZUN

Ludovico Ariosto Hayatı Uzun

Saray yaşamı hiçbir zaman ona göre olmamıştır. Daha süssüz bir hayat tercih etmiştir. Kardinalin, yanında bulunması, onu tehlike içinde olmasına sebep olmuştur. 1509 yılında Venedik’e saldırıldığında da kardinalin yanında bulunmuştur. 1502 yılında kardinalin kardeşi ve Ercole dükü olan Alfonso’yla Roma’ya gitmiştir. Papa Julius’u görevinden uzaklaştırma girişimine katılmıştır ve Kutsal İttifak Savaşı’nda Fransa’nın yanında olmuştur. Bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Papadan korunmak amacıyla kaçmıştır. Ertesi yıl papa değişmiş ve X. Leo papa seçilmiştir. Bunun üzerine Ariosto edebiyatla daha fazla ilgilenebileceği bir iş bulmak üzere, Roma’ya dönmüştür. Ama steğini gerçekleştirememiş ve Ferrara’ya dönüş yapmıştır.
Bu zaman için Ariosto pek çok şiiri kaleme almıştır ve çeşitli Romalı şairlerden etkilenmiştir. 1505 yılından itibaren başyapıtlarından olan Orlando Furioso’yu yazmıştır ve ölene kadar da üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu kitabın ilk baskısı Venedik, ikinci baskısı ise Ferrara’da yapılmıştır.
Ariosto 1517 yılında Budapeşte, o zamanlar Buda, piskoposluğuna gelen Kardinal ile Macaristan’a gitmeyi reddetmiştir. Bunu takip eden yılda kardinalin kardeşi Dük Alfonso’nun hizmetine getirilmiştir. Bu dönemde, Ferrara’da metresi Alessandra Benucci ile tanışmıştır ve onun yanında kalma şansı elde etmiştir. 1522 yılında para ihtiyacı olduğundan Garfagnana valiliği işini kabul etmiştir. Valilik görevinde büyük başarı sağlamıştır. Siyasi olarak çalkantılı olan bu bölge uygarlıktan uzak bir halde kalmıştır ve Ariosto düzen sağlamayı başarmıştır.
1517 ile 1525 yılları arasında Horatius’un yergilerini içeren dergilerini yazmıştır. İlkinde kardinalle gitmeyi reddettiği Buda seyahati için savunmasını yapmıştır. İkincisinde ise din görevlilerini eleştirmiştir. Üçüncüsü ahlak dersi verme amacı taşımaktadır. Dördüncü dergi, evlilik üzerinedir. Beş ve altıncı dergide ise aileden uzak kalmanın insan üzerindeki, psikolojik etkilerden bahsetmiştir. Yedinci ve sonuncu olan dergide, hümanist insanların ahlak bozukluğuna dikkat çekmiştir, bunun yanı sıra gençliğinde edebiyat eğitimi almasına izin verilmemesinin üzüntüsünü yansıtmıştır.
Ariosto, valilik görevindeyken 1525 yılında para biriktirmeyi başarmıştır ve bilinen kadarıyla 1528 yılından sonra metresiyle evlenmiştir. Evliliğini kiliseden gelirinin kesilmemesi için gizli tutmak zorunda kalmıştır. Hayata veda etmeden önce eşiyle birlikte sakin bir hayat sürmüş ve Orlando Furioso’yu düzeltmekle zaman geçirmiştir. 1531 yılında başyapıtı 46 kantosuyla kusursuzluğa erişmeyi başarmıştır. 

Yorum yapın