Arılar Hakkında İlginç Bilgiler 2023

Bal üretimden önemli bir yere sahip olan arılar dünya hayatında etkileri son derece önemlidir. Etkilerine bakıldığı zaman iklim değişimi sağlayan arının faydaları oldukça fazladır. Arı hakkında akla gelen ilk şeylerden ilki bal üretmeleri diğeri ise insanları sokmasıdır. Arının sadece bal üretmesi doğru bir kanı değildir. Hayatın devamlılığını sağlayan ve doğal dengenin oluşmasında en önemli yere sahip canlılardır.

Mavi gezegenimiz Dünya’da genelinde yaklaşık 20.000’den fazla arı türü mevcuttur. Ancak, arı türleri arasında en bilinen tür, Avrupa bal arısıdır (Apis mellifera). Bu arı türü, bal yapmak için kullanılan bal arısının en yaygın türü olarak tanımlanır. Avrupa bal arısı, insanlar tarafından yetiştirilir ve ticari arıcılık faaliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturur.

Bununla birlikte, bal arısı dışında da diğer arı türleri de bulunmaktadır. Örnek, yaban arısı, arı sineği, bombus arısı, halictid arısı, andrenid arısı, osmia arısı gibi birçok arı türü de vardır. Bu arı türleri, farklı coğrafi bölgelerde, farklı iklim koşullarında ve farklı bitki türlerinin bulunduğu habitatlarda yaşamlarını sürdürmektedir.

Arılar, doğada önemli bir görevi üstlenir polenleri bitkiler arasında taşıyarak bitki çoğalmasını sağlarlar. Ayrıca, yaptıkları bal da insanlar için besleyici bir gıda kaynağıdır ve arıcılık faaliyetleri ekonomik olarak dünya genelinde önemli bir konuma sahiptir.


Arı ve Doğaya Etkisi

Arılar taşıdıkları polenler ile yaklaşık olarak 130.000 bin farklı türünün üremesine ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Bir kovanda bulunan arıların tamamı bir günde 400 km alanı doldurarak yaklaşık olarak 1 milyon çiçeğin döllenmesini sağlamaktadırlar. Arının olmadığı bölgelerde üreme olmayacağı için sebze ya da meyve oluşması mümkün olmayacaktır. Bu durumun devam etmesi halinde ise hayatın sonu gelecektir.

Arıların İlginç Özellikleri

Arilar
Arılar Hakkında İlginç Bilgiler
 1. Vücudu yuvarlak olan arının üzeri tüylerle kaplıdır.
 2. 6 bacağı bulunurken 2 adette kanadı bulunmaktadır. Ayrıca 5 gözü ve 2 duyargası vardır.
 3. Her arı kovanının kendisine has kokusu olmasından dolayı yabancı kovana gitmezler.
 4. Birbirlerinden farklı 3 arı sınıfı bulunmaktadır. Bunlar ise kraliçe arı, işçi arı ve erkek arı olarak tanımlanır.
 5. Tehlike altında olduklarını düşündüklerinde sokan arı kısa bir süre sonra ölür. Ölmelerinin sebebi ise iğne ile birlikte bağırsaklarının da çıkmasından kaynaklanmaktadır.
 6. Erkek arının iğnesi yoktur. Çalışmazlar ve görevleri sadece kraliçe arıyı dölleme amaçlıdır. Dölleme sonucunda erkek arı ölür ve erkek arı çalışmadığı gibi balları da tüketir.
 7. Tüm işleri yapan dişi Arıdır.
 8. 6 hafta gibi kısa bir ömrü olan işçi arısı kış aylarında daha fazla yaşar. Bunun sebebi ise kış aylarında çalışmadıklarından kaynaklanmaktadır. Kış aylarında çalışmayan arı yazın ürettikleri bal stoklarını tüketir. Kışın kümeler halinde tıpkı üzüm salkımı gibi durarak soğuktan korunurlar.
 9. Arılar polen toplamak için uçtuklarında 50 ila 100 çiçeği ziyaret ederler. 1 yıl boyunca bir kovan arı 30 ila 60 kg arasında polen toplamaktadır.
 10. Dünyada bilinen 20.000’den fazla arı türü bulunmaktadır.
 11. Bir kovanda 20.000 ila 60.000 arası bal arısı ve 1 adet kraliçe arıdan oluşur.
 12. Kraliçe kovan için son derece önemlidir. 4 – 5 yıl yaşayabilmektedir.Günde yaklaşık olarak 1500 – 2500 arası yumurta bırakabilmektedir.
 13. Bal arısının neslinin tükenmesi ile birlikte dünya ömrünün 4 yıl olduğu düşünülmektedir.

Arı ve Görev Dağılımı

Kolonilerindeki işler için belirli bir görev dağılımına sahiptirler. Bu görevler, arının yaşına ve ihtiyacına göre değişir.

Kraliçe arı: Koloninin lideridir ve üremenin sorumlusudur. Yumurtlama görevi yapar ve koloninin genetik çeşitliliğini sağlar.

İşçi arı: Koloninin çoğunluğunu oluştururlar. Görevleri arasında kovan temizliği, petek yapımı, larvaların beslenmesi, polen ve nektar toplama, kovanın korunması ve savunması gibi pek çok görevde yer alırlar.

Drone arı: Üreme için var olan erkek arılardır. Diğer işleri yapamazlar ve koloninin sayıca daha az bir parçasını oluştururlar.

Genç işçi arılar, öncelikle petek yapımı ve larva bakımı gibi işlerde yer alırken, yaşlandıkça kovanın dışına çıkarak polen ve nektar toplama işlerine katılırlar. Yaşlı işçi arılar, daha çok kovanın temizliği ve bakımı gibi işlerle uğraşırlar.

Görev dağılımı, arı kolonisinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve arıların kolonilerindeki işlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesine olanak tanıyarak bu hiyeraşinin devamını sağar.


Önerilen Yazı: Çitaların Nesli Tükeniyor

Yorum yapın