Aklın Önemi Üzerine Deneme

İNSAN İÇİN EN MÜHİM ŞEY
   Bazı hakikatleri sözcüklere dökmek zordur. Yani tanımlamak ve şekillendirmek. Çünkü soyut olan kimi şeyleri somutlandırmaya çalışmak onları anlamlarından kaydırabilir.  Akıl da tam olarak böyle bir şeydir.
   Sözlük bilgisiyle açıklamak gerekirse akıl düşünme, kavrama ve anlama yetisi olarak tanımlanabilir fakat akıl bununla sınırlı değildir. Öyle ki akıl kendini bile içine alan çok geniş yelpazeleri olan bir düşünce okyanusudur. Akıl insan için çok çok mühim bir şeydir çünkü insanların sahip olduğu diğer şeylere benzemez. Örneğin insanların -özrü olan insanlar hariç- tamamı kollara sahiptir ve herkes kollarını kullanabilmekte her fonksiyonundan yararlanmakta ve bunu düşünmeksizin yapmaktadır. Fakat akıl öyle bir şey değildir. Akıl için ‘aslında bir yetenektir’ kullanmasını bilene diyebiliriz. Akıl yani başka bir deyimle zeka dediğimiz olgu çok fazla karmaşık ve çok fazla fonksiyonludur.  Çünkü insan bir çok şeyi bedenen değil de zihnen gerçekleştirir yani insanın yaptığı yapmadığı kadarının onlarca katı da yapmayı düşündüğü şeyler vardır bu aklın ne kadar karmakarışık bir yapı olduğunu gösterir. Fakat akıl yıllarca psikoloji bilim dalı tarafından içinden çıkılmaz karmaşık bir yapı olarak anlatılmış ve korkutulmuştur ama aslında akıl insanları diğer canlılardan ayıran üstün bir faktördür ve insanların her davranışının hal ve hareketlerinin altında aklının çizgilerinin izi vardır. İnsanı insan yapan en mühim şeyler akıl sayesinde olur yani daha doğrusu insanı var eden aklıdır. Akıldan yoksun olan kişiler diğer insanlar tarafından ciddiye alınmaz ve değeri yoktur.

 

     Akılsız dost yerine akıllı düşman tercih etme  parodisi de aklın ehemmiyetini ve kişide ki en önemli özellik olduğunu göz önüne seriyor. Zaten insanoğlunun üstün yaratılışının sebebi de iradeli yani akıl sahibi oluşundandır.

Yorum yapın