Ahiret İnancı ile İlgili Kompozisyon

Ahiret İnancı ile İlgili Kompozisyon: Ahiret inancını yaşam biçimimizin temel bir parçası olarak kabul etmeli ve her anımızı bu inanca uygun şekilde değerlendirmeliyiz.

Ahiret İnancı ile İlgili Kompozisyon

Giriş: Ahiret inancı; öldükten sonra yeni bir hayatın başladığı, yaşamımız boyunca gerçekleştirdiğimiz eylemlerin hesabının sorulacağı ve insanların neticede cennete veya cehenneme gideceğine inanılmasıdır. İnancımıza göre şu an yaşadığımız dünya, sadece bir imtihan dünyasıdır. Geçicidir ve uzun sürmez. Oysa ahiret, yani diğer dünya ebedidir. Cennete gidecek olanlar orada ebedi kalacaklardır.

Gelişme: Ahiret inancına sahip olmak, bu dünyayı güzel ve iyi bir şekilde yaşamamızı sağlar. İnsanlar, yaptıkları fiillerin veya söyledikleri sözlerin hesabını diğer dünyada vereceklerini bildikleri için daha iyi bir insan olmaya çalışır, insanlara zulmetmekten, kötülük yapmaktan ve zararlı alışkanlıklara sahip olmaktan uzak dururlar. Allah, kısa süren bir hayatı güzel değerlendirmemiz karşılığında bize cennetini vaat etmiştir. Bu ödül ile ortalama seksen yıl süren bir hayatı karşılaştırdığımızda gerçekten de ödülün ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz.

Ama maalesef bazı insanlar bunu anlamazlar. İyi bir insan olmak yerine, kötülüğü kendilerine yol seçerler. Kendi kişisel çıkarları için küçücük çocuklara veya güçsüzlere bile eziyet etmekten çekinmezler. Ölüm gelip de insan sorguya çekildiğinde her şeyin farkına varılır ama artık çok geçtir. Bu noktada artık geri dönüş yoktur. Henüz gençken, hayatta iken bazı şeylerin farkına varmak gerekir.

Sonuç: Ahiretimizi dünyevi menfaatlerle değiştirmemeliyiz. Cehennem azabının ne kadar korkunç olduğu hem Kuran hem de hadislerle yeterince anlatılmıştır. Doğrulu kendisine ilke edinenler, insanlara zarar vermeyenler ve Allah’a olan ibadetlerini zamanında ve düzgün bir şekilde yerine getirenler ahirette açık alınla dolaşacaklardır. diğerleri ise sonsuz cehennem azabı ile cezalandırılacaklardır.

Ahiret İnancı ile İlgili Kompozisyon
Ahiret İnancı ile İlgili Kompozisyon


Ahiret Günü Hakkında Yazı

Ahiret İnancı ile İlgili Kompozisyon isimli konumuza kendi düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Ahiret İnancı konumuzu okuduğunuz için teşekkür ederiz.


Yorum yapın